2018年01月22日

Cầu vượt biển dài nhất

Cầu Thị Nại là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nằm trong hệ thống cầu đường Nhơn Hội, nối thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai (khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định), dài gần 7 km, với tổng số vốn đầu tư là 582 tỷ đồng.Cầu Thị Nại là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.
Được khởi công xây dựng vào tháng 11/2002 và khánh thành vào ngày 12/12/2006  

Posted by laosai at 10:22Comments(0)TrackBack(0)